Basteviken stugby ligger mycket vackert till på Nordkosters
västra sida vid foten av Högen, öns högsta topp.
Naturreservatet som täcker mer än halva Nordkoster
är närmaste granne.


Onlinebokning

Basteviken Stugby ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med stängda gränser relaterade till coronasituationen

Basteviken Stugby er ikke ansvarlig for økonomiske tap i forbindelse med stengte landegrenser knyttet til coronasituasjonen

Basteviken Stugby is not responsible for financial losses in connection with closed borders related to the corona situation

 

 

<                                                Basteviken stugby drönarefilm

 

                                                Film om Basteviken stugby

 

 

 

Klicka på:
nordkoster.se
om du vill se mer om Nordkoster

 

Klicka på:
basteviken.net
om du vill se
mer om Basteviken.

Nedanför stugbyn ligger den vik som givit Basteviken sitt namn.
Den långgrunda stranden är ett eldorado för de yngsta.

Är du lite uppmärksam när du går vidare längs klipporna mot sydväst från Basteviken,
 hittar du en strand infälld mellan klipporna, skyddad mot väder och vind.

 


Stigen norrut från stugbyn för dig genom ett skogsområde, över öns öppna slättlandskap och vidare till denna strand.

Vegetationen på ön är unik, vilket både jordmån och exotisk flora kan vittna om. 

Ön har ett rikt fågelliv med många arter.
Flera av dessa kan vara svåra att finna på andra platser i Sverige.

 

 

Krabbfiske, bad, skogspromenader och glass från kiosken,
kan det finnas något bättre på sommaren? 

Har man riktig tur kan man få en båttur i skärgården.

Den bilfria miljön ger barnen möjlighet att röra sig fritt. 

Ön är ett paradis för både barn och vuxna,
och många nya vänskapsband brukar knytas under semestern.

"Bara en liten stund till?» , «Kommer snart…».
Svaren är många när föräldrarna försöker
få barnen att komma in på kvällarna.