Onlinebokning

Basteviken Stugby ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med stängda gränser relaterade till coronasituationen

Basteviken Stugby er ikke ansvarlig for økonomiske tap i forbindelse med stengte landegrenser knyttet til coronasituasjonen

Basteviken Stugby is not responsible for financial losses in connection with closed borders related to the corona situation

Kostersidor   Resa till Koster   
 Kosteröarnas egen hemmsida  Karta över Koster   
 Kosters samhällförening  Kosterbåtarna  
 Nordkosters fiskehamnförening  Linfärjan
 
 Nordkoster Vägförening  Parkering i Strömstad  
   
   
 Kosterhavets Båtcharter     
 Basteviken stugby bostadsförening Båttider
 
 Historiska kosterbilder Båttider Strömstad - Koster  
 
  Kafé  
 Bastes kafé    
     
 Restauranter
 Väder  
 Strandkanten  SMHI Strömstad  
 Galejen
 Storm  
   Yr  
 Strömstad  
 Strömstad kommun    
 Strömstad sjukhus
   
 0046-526 280 00 el. 112