Onlinebokning för sommarsesongen 2021 öppnas 15. mars, kl 18.00

Basteviken Stugby ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med stängda gränser relaterade till coronasituationen

Basteviken Stugby er ikke ansvarlig for økonomiske tap i forbindelse med stengte landegrenser knyttet til coronasituasjonen

Basteviken Stugby is not responsible for financial losses in connection with closed borders related to the corona situation

Kostersidor   Resa till Koster   
 Kosteröarnas egen hemmsida  Karta över Koster   
 Kosters samhällförening  Kosterbåtarna  
 Kosterstiftelsen  Timeekspressen - Buss Sarpsborg Moss og Oslo  
 Nordkoster Vägförening  Parkering i Strömstad  
 Nordkosters fiskehamnförening   Linfärjan  
   
 Kosterhavets Båtcharter     
 Basteviken stugby bostadsförening Båttider Strömstad - Koster  
 Historiske kosterbilder    
 
  Affärer  
  Affären på Nord    
     
 Restauranter/caféer
 Väder  
 Strandkanten  SMHI Strömstad  
 Galejen
 SMHI Kustväder Nordkoster  
   Yr  
 Strömstad  Storm  
 Strömstad kommun    
 Strömstad sjukhus
   
 0046-526 280 00 el. 112